HeartcenteredProjects

Hjärtcentrerad & energistyrd stadsutveckling

 

Hjärtcentrera ditt projekt --låt mig hjälpa dig

 

mål #11: Sustainable cities and communities

 

Ring eller maila för mer information och diskussion kring upplägg.

kontakt@starktinre.com

WHY CHOOSE THE HEART?

 

Att hjärtcentrera projektstyrningen i våra organisationer är avgörande för att få funktionella projekt och fungerande arbetsplatser. För mig är det ett sätt att kombinera mina största erfarenheter och kompetenser. Att nyttja och sammanfoga yogans alla verktyg med arbetslivets och projektgruppens alla utmaningar.

Jag har jobbat med stadsutveckling i Sundbybergs stad sedan 2002 och jag har yogat aktivt lika länge. 2014 utbildade jag mig till lärare i Kundaliniyoga och sedan dess har jag låtit de ”yogiska effekterna” få spilla över i arbetslivet. Och det behövs! Aldrig förr har arbetsmarknaden brottats med så många utmaningar, i allt från naturresurser till sjukskrivningar. Allt från koldioxidutsläpp till hyperventilering. Från stort till smått. Från världsomspännande till fikabordet. Vi måste uppdatera riktningen i vår styrning för att kunna leva våra liv i balans och harmoni. Vi behöver säkerställa väl balanserade resultat från vårt arbetsliv. Yoga, balansen mellan kropp och själ, behövs.

 

Det är nya tider. Nya och ljusare tider. Tyvärr skyms de av mörka moln men vi kan se det över hela världen. Det har börjat pratas. Om kvinnor, om kvinnors rättigheter, om allas rättigheter. Människan lyfts fram i rampljuset. Samtidigt ifrågasätts demokratier och politiken är gungning världen över. Hela världen! Kanske händer allt så fort tack vare Internet och den öppenhet och kunskap nätet bidrar med mellan länder, folkslag och kontinenter. Eller av andra orsaker. Vem vet?

 

Nya, ljusare tider men med smolk som skymmer. För naturligt i utvecklingsfaser finns även bakslagen. Bakslag i form av det och de som kämpar mot förändringarna. Det som kämpar och inte vågar släppa det gamla. Bakåtsträvande politiker i USA. Rädsla för olikhet. Uppviglande demonstrationer. Men, tack och lov mot utveckling finns inget botemedel, ingen återvändo. Ju mer en kämpar emot utvecklingen, desto jobbigare blir den. Men den kommer alltid.

 

Och vad har det här med stadsbyggnadsprojekt att göra? Allt. Den här utvecklingen har nämligen med allt att göra. Den berör oss alla.

Vad innebär hjärtcentrerad stadsutveckling?

Det innebär att nyttja de yogiska metoderna för att planera och genomföra projekt. Det innebär att försöka möta de nya tiderna med de avsevärt större krav de ställer på vår omgivning och vår stadsbyggnad. För att kunna känna stolthet och stå för vad vi bygger för framtida generationer. För att av hela vårt hjärta kunna säga att vi gjorde vårt bästa. Vårt yttersta för att det skulle bli bra. För att kunna göra det måste vi förändra vårt tänk, vårt planerande och våra styrmodeller i all världens projekt. Vi behöver bli mer hjärtcentrerade. Och vi behöver bli mer inkännande på det som är grunden i hela vår tillvaro. Vi behöver lära oss känna energin männsikor emellen. Energin som är grunden till allt. Grunden och våra byggstenar. Det som också är vår tids största utmaning att handskas med.

 

Vad har vi hjärnan till? Den är ett hjälpmedel!!! Den är inte du. Den är inte jag. Den är ett hjälpmedel. Använder vi den inte med förstånd så kan den få oss att må väldigt dåligt. Använder vi den rätt, så kan den vara till hjälp. Då skyddar den oss mot faror och hjälper oss för överlevnad. Den älskar att sortera och optimera. Det är det den ska användas till. I lagom mängd. Därtill bör vi låta hjärtat få ta sin rättmätiga plats.

 

Intressant? Hör av dig. Jag erbjuder inspirerande föreläsningar där jag lyfter fram indivden, energin och hjärtat till första position. Vad väntar vi på? Världen kan inte vänta längre.

 

 

 

Yoga när det är som bäst

Livet när det är som bäst

 

Starkt inre är allt du behöver

Tel : +46 (0)73 252 10 74

E-mail: kontakt@starktinre.se

Starkt inre, Anna Sahlin,

Långskeppsgatan 55, 168 53 Bromma